Priestor pre kultúru

Trans Europe Halles je medzinárodná sieť, ktorá združuje nezávislé kultúrne centrá. Miesta, kde sa robí súčasná kultúra a umenie – divadlo, koncerty, literárne večery, výstavy, workshopy a podobne. Na rozdiel od klasických kultúrnych stavieb-inštitúcií to tu žije stále. Keď nie je predstavenie, môžte si tu posedieť na káve alebo pozrieť výstavu.

Tieto centrá sú založené zásadne z tzv. občianskej iniciatívy, sú nezávislé od tej politickej. Teda prevádzkujú ich konkrétni ľudia, resp. občianske združenie. Nie je to inštitúcia typu Dom Kultúry, ktorá patrí všetkým, resp. nikomu, ale prostredie, ktoré má svoju individualitu a ktorého tvorcovia v ňom aktívne žijú.

Nezávislosť znamená voľnosť výberu a malý rozpočet, čo smeruje k low costovým riešeniam. Stavať nové neprichádza do úvahy, ideálne je využiť potenciál už existujúcich budov. Väčšinou opustené fabriky, sklady, dopravné stavby… Asi neexistuje presná typológia, prípad od prípadu je iný. Ale to je súčasť toho celého. Osobná angažovanosť, fascinácia nečakanými možnosťami …

Na Slovensku máme zopár aktívnych kultúrnych centier/uzlov (nie všetky sú členmi Trans Europe Halles).

1. Začnem najmenej charakteristickým príkladom. Polyfunkčná budova v Cvernovke, Bratislava (oproti autobusovej stanici) je 4-podlažný industriálny objekt. Nie je kultúrnym centrom v klasickom slova zmysle. Totiž nemá delegované vedenie, koordinátora, ktorý by zjednocoval aktivity, ktoré sa v ňom dejú. Všetky jednotky(ateliéry) sú autonómne. Tie sa doňho dostali spontánne – kto by nechcel tvoriť v perfektných priestoroch opustenej fabriky so storočnou históriou za rozumný nájom (na bratislavské pomery). Po tom, čo prišli prvý osadníci sa atraktivita pre ďalších prudko zvýšila.

Momentálne tu majú ateliére architekti, dizajnéri, fotografi, maliari, sochári. Sídli tu divadlo Stoka, kaviareň, kníhkupectvo kombinované s hudobnou kaviarňou. Kedysi tu bola modelingová agentúra.

——————————————————————————————————


foto: Stanica Záriečie

2. Stanica Záriečie, ktorú prevádzkuje OZ Truc sphérique sídli v budove malej stanice patriacej ŽSR. Tí im ju zverili do prenájmu za symbolický nájom na 30 rokov, do roku 2033. Truc sphérique budovu zrekonštruovalo, momentálne v nej funguje galéria, sála pre cca 100 ľudí, bar a kancelárie. Jedným zo znakov súčasných centier kultúry je komunitná angažovanosť. Stanica prevádzkuje základnú umeleckú školu, stará sa o susedný park, ako aj o celý priestor pod Rondlom, organizuje verejné diskusie (svojho času s kandidátmi na primátora) a kadečo iné.

——————————————————————————————————


foto: Banska St a nica

3. Banská St a nica je tiež železničná stanica. Tentokrát v Banskej Štiavnici. Od leta 2009 v nej sídli OZ Štokovec. Vytvárajú podmienky pre workshopy, sympóziá a rezidenčné pobyty umelcov, výstavy a vystúpenia.

——————————————————————————————————


foto: Tabačka Kulturfabrik Košice


foto: Tabačka Kulturfabrik Košice

4. Tabačka Kulturfabrik v Košiciach je kultúrno-sociálny projekt OZ Bona Fide. Sídli v rekonštruovaných skladových priestoroch. Program je klasický – rozvoj kultúry a kreativity, vytvorenie prostredia pre výstavy a vystúpenie. Divadlo, tanec, hudba, multimédiá …

——————————————————————————————————


vizualizácia: zerozero, Kasárne Kulturpark Košice

5. Kasárne/Kulturpark Košice sídlia v účelovo postavenom komplexe budov z konca 19.storočia neďaleko centra mesta. Sú tu priestory pre vystúpenia – 2 sály, výstavné priestory, ateliéry, kreatívne štúdiá, priestory pre konanie workshopov a podobne. Rozvoj tohto centra je momentálne spojený s projektom Košice 2013- Európske hlavné mesto kultúry.
——————————————————————————————————

X. Považská Bystrica

Občas sa niečo udeje v ZUŠ, teraz už občas niečo aj v B2. Výtvarné umenie sa dá vidieť v MG art galérii. Nikde ale nie je priestor, kde by sa kultúra a umenie robili a prezentovali celistvo, vo všetkých svojich formách, programovo a v profesionálnych podmienkach. A k tomu s komunitným presahom.

Existujú v Považskej priestory, v ktorých by mohlo sídliť kultúrne centrum?


foto: Virtuálna Považská Bystrica

Nádherná budova kotolne v areáli Považských strojární.

…keby nebola tak ďaleko. Tak ešte raz:

Existujú v Považskej priestory, v ktorých by mohlo sídliť kultúrne centrum?